Производители

Българският фармацевтичен пазар се отличава с относително богата продуктова номенклатура. Същевременно, висококачествените лекарства на световните лидери във фармацевтичното производство все още са скъпи за голяма част от хората в България. Въпреки успешното навлизане на националната здравно осигурителна каса и значителната еволюция на нейната реимбурсна листа, цената продължава да бъде ограничителен фактор за мнозина и да предопределя избора на пациента, независимо от качеството. Инвестициите в нови високо-технологични производства, тук в страната, са ефективен път за осигуряване на качествени медикаменти за българския потребител и откриване на нови работни места. Наред е въвеждането на европейските стандарти за добра производствена практика в традиционните български фармацевтични производства, което вече неколкократно се отлага. Сега е време да се пристъпи към нови инвестиции в тази сфера. Не са много тези, които инвестират в производство днес в България, но инвестицията в производство на лекарства е нещо повече от бизнес, тя е израз на осъзнат хуманен дълг и висока гражданска отговорност
Предприятието Чайкафарма за първично и вторично опаковане на лекарствени продукти осигурява нови работни места, както и значителни приходи в бюджета на обшина Варна. Но най-важният социален ефект от дейността на Чайкафарма е същественото поевтиняване - с около 30% - на висококачествените лекарствени продукти на чужди производители които се опаковат в предприятието.
Персоналът на Чайкафарма
Ръководител на производствената дейност е магистър – фармацевт, с повече от 12 години опит в разработването и производството на таблетни и капсулни лекарствени форми и в областта на осигуряването на качството. Ръководителят “Контрол и осигуряване на качеството” е дипломиран химик, с повече от 20-годишен опит в областта на контрола на качеството на лекарствени продукти.

аботата по проектирането на Чайкафарма: Висококачествените Лекарства започва през втората половина на 1999 г. Основен инвеститор в предприятието е Търговска Лига Национален Аптечен Център АД, водещ фармацевтичен дистрибутор в страната. Търговска Лига познава в дълбочина проблемите и потребностите на българския лекарствен пазар. Търговска Лига подкрепя проекта за изграждане на Чайкафарма: Висококачествените Лекарства, високотехнологично предприятие за първично и вторично опаковане на лекарства като инвестира в проекта DEM 5.5 млн.
Сред най-големите производители на оборудване за първична и вторична опаковка на лекарства е предпочетена най-модерната блистер-линия на Robert Bosch GmbH. Проектирането и изпълнението нa технологичните зони е възложено на английската инженерингова фирма MRC Systems Ltd. В предприятието тези технологични зони са две: за блистери и опаковане на кутии - контролирана зона с клас на чистота D съгласно директива 91/359/ЕЕС и зона за етикетиране на флакон и ампули - затворена зона. Предприятието е снабдено с модерно оборудване, съобразено с най-новите и най-строгите изисквания за дейността, които надхвърлят изискванията на българския закон:
-специалната система MRC 1500 за облицоване на стените
-врати с магнитно заключване
-винилов рулон за пода
-clip-in-система на Armstrong за окачен таван
-система от въздушни бариери
Оборудването и организацията на работа на Чайкафарма: Висококачествените Лекарства създават условия за запазване на качеството на продуктите и са гаранция за предотвратяване на кръстосано и микробиологично замърсяване. Изграждането на Чайкафарма: Висококачествените Лекарства е осъществено при стриктно спазване на изискванията на нормативната уредба, в изпълнение на които са получени надлежни разрешения от ХЕИ (Хигиенно-епидемиологичната инспекция) и РИОСВ (Районната инспекция по околната среда и водите), както и разрешение за производство от ИАЛ (Изпълнителна агенция по лекарствата).

ПИСИЗИФ SR ТБ 1,5 МГ Х 30

ПИСИЗИФ SR ТБ 1,5 МГ Х 30

ПИСИЗИФ SR 1.5 mg филмирани таблетки c удължено освобождаване ЛИСТОВКА ЗА...

Не може да бъде закупен онлайн.

Цена: 5.62 лв.

ПИСИЗИФ SR ТБ 1.5 МГ Х 30

ПИСИЗИФ SR ТБ 1.5 МГ Х 30

ПИСИЗИФ SR 1.5 mg филмирани таблетки c удължено освобождаване ЛИСТОВКА ЗА...

Не може да бъде закупен онлайн.

Цена: 5.17 лв.

категории

препоръчваме ви

анкета

Пазарувате ли online?

  • гласувай!

реклама